SIR MED

Centrum medyczne

Inowrocław, ul. Staropoznańska 131-133

REJESTRACJA: tel. 52 / 355 79 00, 603 882 808 / od pon. do pt. od 7:00 do 21:00

Kinezyterapia

Kinezyterapia – leczenie ruchem. Inne, mniej profesjonalne określenia, to gimnastyka lecznicza lub ćwiczenia usprawniające. Kinezyterapia jest jedną z metod fizjoterapii.

Obecnie kinezyterapię dzieli się na:

miejscową - w której wszystkie oddziaływania dotyczą bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo, a ich dobór zależy od stanu funkcjonalnego i zamierzonego celu:

– ćwiczenia bierne – to ćwiczenia wykonywane przez terapeutę bez współudziału pacjenta. Podstawowym zadaniem jest oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy przez udrażnianie szlaków torowania głównie proprioceptywnego (czucia głębokiego)- docisk na powierzchnie stawowe albo pełne rozciągnięcie mięśnia w obrębie stawu.

– ćwiczenia czynno-bierne – istotą ćwiczeń czynno-biernych jest bierny ruch wykonywany przez terapeutę i czynne rozluźnienie mięśni przez ćwiczonego pacjenta, dlatego dobry kontakt z pacjentem jest warunkiem prawidłowego wykonania tych ćwiczeń. Głównym ich zadaniem jest przerwanie łuku odruchowego łańcucha bólowego.

– ćwiczenia samowspomagane -Stanowią one łącznik pomiędzy ćwiczeniami biernymi a czynnymi,wspomaganie ruchu może mieć charakter bezpośredni albo pośredni.

– ćwiczenia w odciążeniu – rodzaj ćwiczeń fizycznych służących zmniejszeniu obciążenia na stawy lubmięśnie, a przez to umożliwiających pacjentowi zrobienie ruchu, który bez odciążenia mógłby być niemożliwy (ze względu na osłabienie mięśnia lub ból). Efekt odciążenia osiąga się poprzez podwieszenie części ciała na tzw. podwieszkach, czyli linkach podtrzymujących ciężar np. kończyny, przez podtrzymanie kończyny przez terapeutę lub też przez zanurzenie w wodzie. Ćwiczenia w odciążeniu umożliwiają szybszy powrót do zdrowia po okresie unieruchomienia, a ich naturalną konsekwencją są ćwiczenia bez odciążenia oraz ćwiczenia z oporem.

– ćwiczenia czynne – ćwiczenia wykonywane przy współudziale pacjenta. Ruchy kończyn i tułowia angażujące wybrane grupy mięśni i stawów, w celu poprawienia ich sprawności.

– ćwiczenia z oporem – polegają one na zastosowaniu obciążenia, oporu na ćwiczoną grupę mięśni.

– ćwiczenia prowadzone – Ćwiczenia prowadzone znajdują zastosowanie w ćwiczeniach czynnych w odciążeniu, wolnych oraz czynnych z oporem. Zadaniem pacjenta jest pokonanie 2/3 zakresu ruchu natomiast terapeuta wspomaga ruch w pozostałej 1/3 zakresu.

– redresje – usuwanie przykurczów stawowych.

– wyciągi –

– ćwiczenia synergistyczne – polegają one na wykorzystaniu zjawiska promieniowania ruchu. Celem jest uzyskanie na drodze skrzyżowanego odruchu fizjologicznego napięcia izometrycznego mięśnia co prowadzi do lepszego ukrwienia, dotlenienia oraz odżywienia mięśnia.

– ćwiczenia oddechowe – to ćwiczenia mające na celu wyuczenie pacjenta prawidłowego oddychania, poprawę ruchomości i kształtu klatki piersiowej, zwiększenie pojemności życiowej i wentylacji płuc.

– ćwiczenia relaksacyjne – Polegają one głównie na rozluźnieniu mięśni, uspokojeniu oddechu i odprężeniu umysłu.

– pionizacja i nauka chodzenia

ogólną – ćwiczenia nie objętych chorobą części ciała

– ćwiczenia ogólnokondycyjne – mają na celu poprawę ogólnej sprawności osób zdrowych, a u niepełnosprawnych zwiększenie aktywności nie objętych procesem chorobowym części ciała.

 

 

SIR MED na Facebook