SIR MED

Centrum medyczne

Inowrocław, ul. Staropoznańska 131-133

REJESTRACJA: tel. 52 / 355 79 00, 603 882 808 / od pon. do pt. od 7:00 do 21:00

Ogłoszenie wyników wyboru wykonawcy usług w ramach projektu pt. : „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja” w Dziennym Domu Pobytu w Inowrocławiu,

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług w zakresie : Trener interpersonalny, Logopeda, Arteterapeuta, Animator, Artysta, Dietetyk lub osób, które mogą pełnić wskazane funkcje w ramach projektu pt. : „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja” w Dziennym Domu Pobytu w Inowrocławiu, ofertę złożyły :
1. Magdalena Oczki – trener interpersonalny
2. Michalina Kontowicz – arteterapeuta
3. Paulina Galińska – animator
4. Olga Burzak – logopeda
5. Grażyna Ziółkowska – dietetyk
6. Damian Jankowski – artysta
Wszystkie oferty zostały rozpatrzone pozytywnie.
SIR MED na Facebook