SIR MED

Centrum medyczne

Inowrocław, ul. Staropoznańska 131-133

REJESTRACJA: tel. 52 / 355 79 00, 603 882 808 / od pon. do pt. od 7:00 do 21:00

Dzienny Dom Pobytu- projekt współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego

„Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej- Dzienny Dom pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego”

Wartość Projektu: 1.570.326 PLN
Wartość Wkładu Unii Europejskiej: 1.334.777,10 PLN

Cel projektu: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego dla min. 60 osób niesamodzielnych oraz zwiększenie jakości wsparcia poprzez objęcie otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem tj. dla 17 opiekunów faktycznych.

Cel projektu realizowany jest poprzez szereg działań szczegółowych m.in.:

• organizacja specjalistycznych terapii zajęciowych, grupowych spotkań ze specjalistyczną w zakresie zwalczania nieporadności życiowej służących poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego
• prowadzenie zajęć oraz treningów w celu nauki funkcjonowania w codziennym życiu, podniesienie kompetencji zawodowych oraz służących kształtowaniu się umiejętności praktycznych tj. budowy pozytywnych relacji, pamięć i koncentracja i in.
• świadczenie dziennej opieki jaki i dziennej opieki specjalistycznej dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych
• zapewnienie indywidualnych warunków pobytu mających na celu wzmocnienie możliwości niezależnego życia w środowisku lokalnym w trakcie i po zakończeniu projektu

SIR MED na Facebook