SIR MED

Centrum medyczne

Inowrocław, ul. Staropoznańska 131-133

REJESTRACJA: tel. 52 / 355 79 00, 603 882 808 / od pon. do pt. od 7:00 do 21:00

Rusza nabór uczestników projektu pn.: „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja” Program przeznaczony jest dla osób zamieszkujących powiat inowrocławski i mogileński

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych i społecznych na terenie powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego poprzez wsparcie 30 osób niesamodzielnych w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez aktywizację i opiekę w domu dziennego pobytu oraz aktywizację społeczną i zawodową 18 opiekunów faktycznych. . W ramach projektu przewidziano kompleksowe działania aktywnej integracji obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, w tym:

♣ Trening funkcjonowania w codziennym życiu,
♣ Dbałość o wygląd i higienę,
♣ Trening kształtowania pozytywnych relacji z os. bliskimi,
♣ Trening pamięci i koncentracji,
♣ Trening komputerowy (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu),
♣ Wsparcie indywidualne/ grupowe w zakresie:
o Podniesienia kompetencji życiowych,
o Podniesienia umiejętności służące przezwyciężeniu nieporadności życiowej os. zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym,
♣ Terapia reminiscencyjna, walidacyjna, arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia, esteto terapia, biblioterapia, filmoterapia, koło gier stolikowych,
♣ Zajęcia relaksacyjne – odprężenie, rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego,
♣ Gimnastyka,
♣ Podtrzymanie ogólnej sprawności fizycznej.
♣ Codziennie posiłki,
♣ Wsparcie logopedy,
♣ Wsparcie psychologa,
♣ Wsparcie dietetyka,
♣ Wsparcie opiekuna medycznego,
♣ Wsparcie prawnika.

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie internetowej Centrum Medyczne SIR MED oraz na stronie internetowej projektu pod adresem www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce projekty. Formularz w wersji papierowej pobrać można w siedzibie Centrum Medyczne SIR MED, ul. Staropoznańska 131-133, 88-100 Inowrocław.
Uzupełniony formularz należy przesłać na adres: rejestracja@sirmed.pl lub pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres Centrum Medyczne SIR MED albo dostarczyć osobiście do biura projektu w Centrum Medycznym SIR MED.

SIR MED na Facebook