SIR MED

Centrum medyczne

Inowrocław, ul. Staropoznańska 131-133

REJESTRACJA: tel. 52 / 355 79 00, 603 882 808 / od pon. do pt. od 7:00 do 21:00

Centrum Opiekuńczo-Lecznicze

COL z troską przez 24 godziny na dobę!

 

Centrum Opiekuńczo-Lecznicze jest miejscem dla pacjentów przewlekle chorych oraz wymagających pielęgnacji. Korzystając z naszej oferty pacjenci i rodziny otrzymują profesjonalne wsparcie ze strony wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego oraz wsparcie psychologiczne,  opiekę lekarską, świadczenia realizowane przez rehabilitantów, logopedę, dietetyka i duszpasterzy.

COL to stacjonarny oddział opiekuńczy przeznaczony dla pacjentów, którzy przebyli ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają  ukończony proces diagnozowania lub leczenia operacyjnego, nie wymagający dalszej hospitalizacji. Oddział kierowany jest również do osób, które nie przeszły żadnych chorób ale nie mogą pozostać same bez opieki.

 

Zdając sobie sprawę, że nie każdy może zapewnić opiekę swoim członkom rodziny, którzy przebyli np. ostrą fazę leczenia szpitalnego, leczenia operacyjnego  i nie wymagają opieki szpitalnej, proponujemy miejsce, w którym pacjenci otrzymają wsparcie i pomoc medyczną.

Pacjentów traktujemy z należną im opieką i troską.

 

Cennik Świadczeń Oddziału Stacjonarnego COL:

Doba w oddziale stacjonarnych COL  130 zł

 

 Informacje kontaktowe:

tel.: 52 / 355 79 12

tel.: 52 / 355 79 13

KIEROWNIK / tel.: +48 / 609105610

e-mail: col@sirmed.pl

SIR MED na Facebook