SIR MED

Centrum medyczne

Inowrocław, ul. Staropoznańska 131-133

REJESTRACJA: tel. 52 / 355 79 00, 603 882 808 / od pon. do pt. od 7:00 do 21:00

W związku z realizacją projektu pn. „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja” Centrum Medyczne SIR MED zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia pokoju dziennego, w tym wyposażenia do terapii zajęciowej, wyposażenia kuchni oraz wyposażenia do realizacji treningu komputerowego

W związku z realizacją projektu pn. „Przyjazne miejsce w społeczności
lokalnej – II edycja” Centrum Medyczne SIR MED zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia pokoju dziennego, w tym wyposażenia do terapii zajęciowej, wyposażenia kuchni oraz wyposażenia do realizacji treningu komputerowego Dziennego Domu Pobytu mieszczącego się przy ul. Staropoznańskiej 131-133 w Inowrocławiu.

Lp.
Nazwa artykułu
Liczba sztuk
Parametry techniczne
1.
Żelazko
1 sztuka
Stopa ceramiczna, moc 2400 W, wytwarzanie pary min 40g/min
2.
Wyrzynarka
1 sztuka
Moc nominalna 620 W, moc wyjściowa 340W,głębokość cięcia w drewnie 90 mm, min.1 brzeszczot
3.
Szlifierka
1 sztuka
Silnik o mocy 850W oraz tarcza o średnicy 125 mm, moc min 125W
4.
Lutownica
1 sztuka
Moc 175W, wyposażona w groty wymienne, cyna, kalafonia, kufer ;czas nagrzewania 12 s.
5.
Suszarka do włosów
1 sztuka
Moc 2100W; 6 ustawień prędkości i temperatury, zimny nadmuch
6.
Instrumenty Orffa
1 zestaw
Zestaw wieloelementowy: janczary; kastaniety drewniane na rączce; klawesy drewniane; marakasy drewniane z rączką; pudełko akustyczne; tamburyno z membraną; trójkąt
7.
Gitara
1 sztuka
Rozmiar 3/4; struny nylonowe; pudło, boki i tył drewniane
8.
Keyboard
1 sztuka
Klawiatura: 61 klawiszy, o pełnym wymiarze jak w fortepianie; 12 dźwięków jednocześnie; Moc nagłośnienia: 2W + 2W;
9.
Aparat fotograficzny
1 sztuka
Stabilizator obrazu optyczny; ekran LCD; rozdzielczość efektywna 16 mpx; obsługa kart pamięci SD; złącze USB 2.0
10.
Telewizor
1 sztuka
42 cale, typ LED; system dźwięku STEREO; rozdzielczość ultra HD; tuner cyfrowy DVB; łącze WI-FI, port USB min.2; rodzaj ekranu płaski
11.
Odtwarzacz DVD
1 sztuka
Łączność HDMI i USB; odtwarzane nośniki : CD-R/RW, DVD+RW/+R/+R DL, DVD-RW/-R/-R DL, JPEG, MP3, MPEG-4WMA, AAC, Linear PCM i Xvid
12.
Wieża Hi-Fi
1 sztuka
Moc znamionowa RMS 100W; złącze USB, odtwarzanie dźwięków MP3, WAV, FLAC, AAC, AIFF, DSD ; korektor dźwięku;
13.
Laptop (2 sztuki) z oprogramowaniem (2 szt.); słuchawki (2 sztuki); drukarka (1 szt.)
1 zestaw
Komputer: Pamięć RAM 4GB; dysk HDD 32 GB; przekątna ekranu 15 cali; Oprogramowanie: system operacyjny WINDOWS 7; słuchawki: nauszne, impedancja min. 24 Om, czułość min. 102
Drukarka: Technologia laserowa; standard drukowania A4; interfejs USB; wydajność 18 stron/minutę
14.
Kuchenka elektryczna
1 sztuka
Płyta grzewcza ceramiczna; piekarnik elektryczny; szerokość 60 cm; funkcja termoobiegu
15.
Kuchenka mikrofalowa
1 sztuka
Pojemność 23 litrów; moc mikrofali 800W; funkcje rozmrażania, podgrzewania, gotowania
16.
Lodówka
1 sztuka
Pojemność użytkowa chłodziarki 175 ltr; pojemność użytkowa zamrażarki 75 ltr; wysokość min.170 cm; klasa energetyczna min. A+
17.
Mikser
1 sztuka
moc 400W; 5-stopniowa regulacja prędkości; funkcja TURBO

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, kompletny, gotowy do pracy a także musi spełniać wymagania
techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2017 r. Powyżej wymieniony sprzęt należy dostarczyć do Dziennego Domu Pobytu w Inowrocławiu przy ul. Staropoznańskiej 131-133.

Kryteria oceny ofert.
1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena-100%).
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 28.11.2017 r. do godz. 16.00 pocztą elektroniczną na adres: espace2@op.pl (scan podpisanych dokumentów) na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Zaproszenie jest kierowane wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej to znaczy:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a.    CIS i KIS;
b.    ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. W tym:
a.    organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b.    spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
c.     spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

SIR MED na Facebook