SIR MED

Centrum medyczne

Inowrocław, ul. Staropoznańska 131-133

REJESTRACJA: tel. 52 / 355 79 00, 603 882 808 / od pon. do pt. od 7:00 do 21:00

W związku z realizacją projektu pn. „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja” Centrum Medyczne SIR MED zaprasza do składania ofert na wykonanie adaptacji pomieszczeń oraz dostawę mebli i wyposażenia dla Dziennego Domu Pobytu

W związku z realizacją projektu pn. „Przyjazne miejsce w społeczności
lokalnej – II edycja” Centrum Medyczne SIR MED zaprasza do składania ofert na wykonanie adaptacji pomieszczeń oraz dostawę mebli i wyposażenia dla Dziennego Domu Pobytu mieszczącego się przy ul. Staropoznańskiej 131-133
w Inowrocławiu.

Lp.
Nazwa
Parametry techniczne
1
Adaptacja sali dziennej i kuchni
(zakup materiałów i robocizna)
• Demontaż ściany istniejącej; 12 m2
• Utylizacja odpadów po wyburzeniu ściany; 12 m2
• Prace elektryczne; 2 pkt m2
• Uzupełnienie ubytków po wyburzeniu – knauf goldband; 6 m2
• Gruntowanie ścian – dulux primer; 113,07 m2
• Szpachlowanie 2 krotne gładzią – knauf super finisz, 113,07 m2
• Zmycie oraz malowanie 2 krotne farbą – dulux kolory świata, 113,07 m2
• Montaż ościeżnicy i skrzydła drzwiowego; 2 szt.
• Montaż oświetlenia; 7 szt.
• Prace wod-kan; 1 szt.
• Montaż rolet okiennych; 5 szt.
2
Adaptacja łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych
(zakup materiałów i robocizna)
• Montaż kabiny prysznicowej; 2 szt. (Kabina prysznicowa półokrągła, narożna z hartowanego szkła, brodzik o głębokości 6 cm, wymiary kabiny: 210 cm x 90 cm x 90 cm))
• Montaż umywalki z baterią; 2 szt. (umywalka ceramiczna, stawiana na blat, wymiary 58,5 x 39 cm); bateria 1-uchwytowa, mosiądz, kolor chromowany
• Montaż mat antypoślizgowych; 2 szt. (długość 54 cm, materiał: guma, szerokość 54 cm,
• Montaż poręczy w toalecie i kabinach; 4 szt. (materiał: stal nierdzewna, sposób montażu: przykręcany)
• Montaż zestawu WC; 2 m2 (oszczędny system spłukiwania wody 3/5 l; w komplecie deska, rodzaj miski: lejowa, ceramika)
Meble i wyposażenie sali dziennej, szatni oraz kuchni
1
Stolik- 1 szt.
Stolik o wymiarach 60x60x60 cm wykonany z płyty laminowanej o grubości 18mm wykończonej obrzeżem ABS
2
Sofa narożna – 1 szt.
Uniwersalna na sprężynie bonellowej o wymiarach 235x 202 cm
3
Regał -2 szt.
Regał wykonany z płyty laminowanej o grubości 18mm wykończonej obrzeżem ABS
4
Biurko z krzesłem biurkowym – 2 zestawy
Biurko o wymiarach 130×60 z kontenerem 3- szufladowym -wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm wykończonej obrzeżem ABS, Krzesło obrotowe tapicerowane z mechanizmem ctp.
5
Stół dla 15 osób z krzesłami- 1 komplet
Wymiar każdego z segmentów 160×100 cm. Blaty segmentów wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm pogrubionej krawędziowo do 36mm wykończonej obrzeżem ABS, podstawę segmentów będą stanowiły stelaże stalowe malowane proszkowo.
6
Wyposażenie szatni: szafki na ubrania; 2 komplety
Szafki o wymiarach 60x50x180 cm podzielone na pół, wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm wykończonej obrzeżem ABS
7
Wyposażenie szatni: ławki; 4 sztuki
O wymiarach 100×30 cm wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm wykończonej obrzeżem ABS
8
Wyposażenie kuchni, zlewozmywak z baterią (z montażem)- 1 komplet

Szafka zlewozmywakowa 90cm z blatem oraz zlewozmywakiem wpuszczanym 2-komorowym stalowym i baterią.
9
Wyposażenie kuchni-zabudowa kuchenna (z montażem)- 1 sztuka
• szafki kuchenne pod wymiar, stojące z szufladami, wiszące z blatem roboczym,
• Meble wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm wykończonej obrzeżem ABS. Zawiasy puszkowe, szuflady typu metabox.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, kompletny, gotowy do pracy a także musi spełniać wymagania
techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2017 r. Powyżej wymieniona adaptacja ma być przeprowadzona a wyposażenie dostarczone do Dziennego Domu Pobytu w Inowrocławiu przy
ul. Staropoznańskiej 131-133.

Kryteria oceny ofert.
1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena-100%).
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 28.11.2017 r. do godz. 16.00 pocztą elektroniczną na adres: espace2@op.pl (scan podpisanych dokumentów) na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Zaproszenie jest kierowane wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej to znaczy:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a.    CIS i KIS;
b.    ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. W tym:
a.    organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b.    spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
c.     spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

SIR MED na Facebook