SIR MED

Centrum medyczne

Inowrocław, ul. Staropoznańska 131-133

REJESTRACJA: tel. 52 / 355 79 00, 603 882 808 / od pon. do pt. od 7:00 do 21:00

W związku z realizacją projektu pn. „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja” Centrum Medyczne SIR MED zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia pokoju dziennego oraz wyposażenia kuchni Dziennego Domu Pobytu mieszczącego się przy ul. Staropoznańskiej 131-133 w Inowrocławiu

W związku z realizacją projektu pn. „Przyjazne miejsce w społeczności
lokalnej – II edycja” Centrum Medyczne SIR MED zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia pokoju dziennego oraz wyposażenia kuchni Dziennego Domu Pobytu mieszczącego się przy ul. Staropoznańskiej 131-133 w Inowrocławiu.

L.P.
Nazwa urządzenia/przedmioty
Ilość sztuk
Parametry
1.
Choinka, ozdoby świąteczne
zestaw
Jodła sztuczna, ok 160cm.
Lampki 50 – 100 LED
Bombki choinkowe, plastikowe, ok. 50 sztuk
2.
Apteczka pierwszej pomocy
1 sztuka
Wszystkiego rodzaju opatrunki, chusta trójkątna, zestaw plastrów, rękawiczki jednorazowe, ustnik, kompres, płyn do odkażania rąk, nożyczki
3.
Wytłaczarko-wykrawaczka
1 sztuka
Maszyna do wytłaczania wzorów przy pomocy gotowych szablonów; ilość wymiennych szablonów-min.2
4.
Maszyna do szycia
1 sztuka
Min. 29 programów, oświetlenie LED, regulacja docisku stopki, wolne ramię, wahadłowy chwytacz nici i obcinacz nici
5.
Deska do prasowania
1 sztuka
Powierzchnia do prasowania min. 114 cm x 34 cm, podstawka na żelazko, regulowana wysokość (max: 95 cm), blokada nóżek podczas transportu i przechowywania
6.
Dłuta
10 sztuk
Proste z fazowaniem prostym, wymiary min. 40×155 do drewna (zestaw)
7.
Pilniki
10 sztuk
Pilnik do drewna, uchwyt plastikowy
8.
Szydełka (10 sztuk)
2 zestawy
rozmiary 2-16 z grubszą rączką

9.
Druty (10 sztuk)
2 zestawy
10.
Linijka
5 sztuk
Materiał: drewno, 2 sztuki – 30 cm, 3 sztuki – 20 cm
11.
Miary
5 sztuk
3 sztuki – 5metrów, 2 sztuki – 3,2 metry , zwijana, materiał: blacha stalowa
12.
Nóż do cięcia szkła
5 sztuk
Grubości ok. 2~8mm, Plastikowa rączka
13.
Ramki do haftu
10 sztuk
Plastikowa rama, średnica min. 20cm
14.
Kijki nordic walking
15 sztuk
Zdejmowane nasadki, regulowana rękawiczka, regulacja długości
15.
Sprzęt do gier i zabaw
5 sztuk
Gry rozwijające umysł i wzrok ( np. scrabble, bystre oko, chińczyk)
16.
Włóczki i muliny
10 zestawów (50 sztuk w zestawie)
Różnokolorowe, wełna, bawełna; długość 1 sztuki: 8 m
17.
Świece
30 sztuk
10 w kolorze białym, reszta w kolorach: czerwony, zielony, złoty,
18.
Zestaw „gniotek”
15 sztuk
Wymiary: ok 10x4x4 cm, materiał: guma lateks
19.
Zestaw korali do przewlekania
3 zestawy
Korale różnokolorowe, różne rozmiary i kształty , cekiny różnokolorowe, zapięcia
Wyposażenie kuchni, zestaw do podawania posiłków
20.
Talerze
12 sztuk
Materiał: porcelana, wymiary: średnica min. 28 cm, nadające się do zmywarki
21.
Sztućce-łyżka, widelec, nóż
12 sztuk
Stal nierdzewna, lekkie
12 x łyżka, 12 x widelec, 12 x nóż
22.
Kubki
12 sztuk
Pojemność: 250 ml, materiał: ceramika
23.
Deska do krojenia plastikowa
2 sztuki
Wymiary min. 30×20, plastikowa
24.
Blachy do piekarnika
2 sztuki
Wymiary :
a/ min. 30x10x7 cm,
b/ min. 36x25x6 cm
25.
Formy do pieczenia
2 sztuki
Okrągła, prostokątna, wyjmowane dno

Oferowane urządzenia/przedmioty mają być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, kompletne, gotowe do pracy a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2017 r. Asortyment należy dostarczać do Dziennego Domu Pobytu w Inowrocławiu przy ul. Staropoznańskiej 131-133 na początku każdego miesiąca kalendarzowego.

Kryteria oceny ofert.
1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena-100%).
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 24.11.2017 r. pocztą elektroniczną na adres: espace2@op.pl (scan podpisanych dokumentów) na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Zaproszenie jest kierowane wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej to znaczy:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a. CIS i KIS;
b. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. W tym:
a. organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
c. spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

SIR MED na Facebook